Harvardprofessor: ”Hållbara företag presterar bättre”

Företag med bra hållbarhetsarbete är lönsammare och levererar mer avkastning till sina aktieägare. Det konstaterar Harvardprofessorn Robert G Eccles efter nästan 40 år av forskning om företag och hållbarhetsarbete. Efter många år av forskning, en stor mängd studier och 12 böcker om företags hållbarhetsarbete är Robert G Eccles övertygad om att hållbara företag lockar attraktiv […]

Våga prioritera för att skapa resultat

Nu är hösten här och många organisationer är mitt uppe i affärsplanering för 2019. Det är nu ambitionen och målen för kommande år ska bestämmas och sedan kommuniceras ut till alla medarbetare. En av de vanligaste utmaningarna som organisationer står inför under en affärsplaneringsprocessen är att våga prioritera och fokusera. Ofta har ledningen fastställt en […]

Lägre skatt från 2019

Bolagsskatten sänks från dagens nivå på 22,0 procent. Sänkningen sker stegvis från år 2019 till år 2021 då bolagsskatten ska landa på 20,6 procent. Under 80-talet låg bolagsskatten på 52 procent innan den stora skattereformen i början av 90-talet då bolagsskatten sänktes till först 40 procent, sedan 30 procent och därefter ytterligare en sänkning (1994) […]

Förberedelser inför generationsskifte av företag

Ungefär 100 000 svenska, ägarledda företag står inför ett generationsskifte inom några år. Att som ägare förbereda både sig själv och företaget är A och O för ett smidigt ägarskifte. Många ägarledda företag har i dagsläget inga självklara efterträdare. Barnen kanske inte är intresserade och att invänta barnbarnen kan innebära att man väntar för länge. […]

Bättre beslutsunderlag med digitaliserad bokföring

Vi förlitar oss dagligen på digitala redskap för att effektivisera våra liv. Vi kan kommunicera med kollegor i Kina med ett knapptryck och arbeta från fjällstugan eller Sao Paolo om vi önskar. Trots detta envisas företag med att bokföra som om det vore år 1620 och inte 2018. Redovisningsbranschen har länge släpat efter när det […]