Share this post

Nu är hösten här! Efter september har vi facit på hur mycket semester de anställda tagit ut under sommaren och älgjakten. Det är nu dags att göra en plan hur kvarvarande semesterdagar skall plockas ut innan semesteråret är slut.

Vad är det vi ska kolla på?

  • Har alla tagit ut sina 20 lagstadgade betalda semesterdagar i ledighet? Om inte, finns det en plan för hur resterande dagar ska plockas ut? Annars är det dags att göra en. Den anställde kan – under semesteråret – inte välja att vara ledig färre än 20 dagar i de fall det finns betalda semesterdagar.
  • Finns det medarbetare som har sparad semester som är fem år gammal? Då ska samtliga årets betalda semesterdagar plockas ut i ledighet och därefter de sparade semesterdagarna som är fem år gamla.
  • Heltidsfrånvarande som kommer tillbaka i arbete. Oavsett om de arbetar hel- eller deltid vid återgången ska semester tas ut i ledighet. Alltså behöver vi tänka på detta varje gång en medarbetare kommer tillbaka från heltidsfrånvaro och säkerställa att vi även här följer lagen.

Det är arbetsgivarens ansvar att säkerställa att de anställda plockar ut sin semester.  Semester kan ju förläggas under tex julen.

Finns det några undantag?

Ja, anställda som är heltidsfrånvarande och kommer fortsätta vara det under resterande semesterår behöver inte plocka ut sina semesterdagar i ledighet.

Sammanfattningsvis ett klokt råd:

Kontrollera  hur många semesterdagar respektive anställd har kvar och gör därefter en plan på dagar som behöver plockas ut innan semesteråret är slut (vanligen 31 mars 2021).

Tveka inte att höra av dig om du har frågor eller funderingar kring semester eller andra personalfrågor. Kontakta oss.