Rådgivning / CFO services

Vi har lång erfarenhet av att jobba med målstyrning, uppföljning och kontroll i både mindre och större bolag. Vi sätter oss snabbt in i era siffror för att få en tydlig bild av era mål för att sedan hitta nya vägar till ökad tillväxt, ökad lönsamhet och ökat kassaflöde.

CFO-tjänster

Styrning och uppföljning

Rapportering

Budget och prognoser

Kalkyler och analyser

Frigörande av kapital

Anskaffning av nytt kapital

Skattefrågor

Effektivisering av ekonomifunktionen

Resurs- och kompetensförstärkning