Transaction services

Våra rådgivare har mångårig erfarenhet av transaction services från några av marknadens största byråer. Som oberoende byrå fokuserar vi på att alltid ha ett erfaret, operativt team i projekten. Vi levererar en tydlig analys, med slutsatser och kloka rekommendationer, för att ni ska kunna fatta bästa tänkbara beslut i samband med investeringar och överlåtelser.

Due diligence i samband med förvärv

Vendor due diligence i samband med försäljning

Vendor assistance i samband med försäljning

Stöd och rådgivning vid försäljning

Skatt due diligence

Rådgivning kring aktieöverlåtelseavtal

Finansiell modellering

Rådgivning i samband med köpeskillingsmekanismer