Med klok skatteplanering innan årsskiftet kan du som driver aktiebolag spara många tusenlappar i din privata plånbok. OWL hjälper dig på vägen med att hålla koll på hur du kan maximera dina möjligheter till lågbeskattad utdelning genom att se över att du tagit ut rätt lön under året.

Genom att följa tipsen nedan kan du minimera din skatt, maximera din utdelning och se till att stå väl rustad när vi lämnar 2020 och går in i 2021.

Har du inte möjlighet att läsa artikeln nedan hör då av dig till oss så går vi kostnadsfritt igenom din specifika situation och återkommer inom kort med en rekommendation på åtgärder.   

Klicka här och lämna dina kontaktuppgifter!

 

1. Se över ditt löneuttag

Minimera din skatt

En av fördelarna med att driva företag är att man i relativt hög grad har möjlighet att styra över sin egen lön. De flesta företagare brukar därför sätta ett maxtak på sin inkomst, för att undvika att lönen överstiger gränsen för statlig skatt. Du som plockat ut en årslön på max 523 tkr under 2020 kommer undan med att enbart betala kommunalskatt. Det innebär att du ska ha tagit ut drygt 43 tkr i månaden. På varje krona över den brytpunkten måste du dock betala ytterligare 20 procent i skatt till staten – vilket inte brukar kännas särskilt lockande! När inkomsten nått gränsen för statlig skatt är det därför mer fördelaktigt för dig som driver aktiebolag att ta utdelning. Läs mer om hur du maximerar din utdelning i punkt 2 nedan.

Eller fokusera på ditt sociala försäkringsskydd

Att planera sin lön behöver dock inte betyda att du vill undvika att betala skatt. Kanske tillhör du de företagare som gärna betalar några extra tusenlappar i skatt för att få bästa möjliga pensionsgrundande inkomst och socialförsäkringsskydd istället? Då kan du dubbelkolla att din lön nått upp i följande tre nivåer. Med en årslön på 378 tkr under 2020 har du nått upp till den högsta sjukpenninggrundande inkomsten. Nästa steg handlar om att få högsta möjliga föräldrapenninggrundande inkomst. Då måste du ha tagit ut 473 tkr. Så långt klarar du dig alltså undan statlig skatt. För att få maximal pensionsgrundande inkomst krävs dock en lön på 539 tkr i år.

2. Planera din utdelning genom att ta “rätt lön”

Du som är ägare i ett fåmansaktiebolag som har positivt klirr i kassan och fritt eget kapital har rätt att plocka ut en aktieutdelning upp till ett visst belopp – ett så kallat gränsbelopp – som bara beskattas med 20%. På så sätt kan du maxa din privata ekonomi utan att höja lönen så att den går över brytpunkten för statlig skatt. Hur högt just ditt gränsbelopp för utdelning är kan beräknas utifrån två olika regler: förenklingsregeln eller huvudregeln. Förenklingsregeln baserar sig på ett schablonbelopp som säger att du kan ta ut en utdelning på drygt 183 tkr om du äger hela bolaget själv. Inte illa, men det kan faktiskt bli mer än så om du använder dig av den lite krångligare huvudregeln. För att få fram sitt gränsbelopp med huvudregeln måste man bland annat ta hänsyn till vilken lön man själv plockat ut under året – “rätt lön” – samt bolagets sammanlagda lönekostnader för året. Enligt huvudregeln får du som utdelning tillgodoräkna dig 50 procent av lönerna som betalats ut i företaget, det så kallade löneunderlaget. Det är endast kontanta ersättningar som räknas. För att du ska få tillämpa huvudregeln måste du eller någon närstående ta ut en viss lön, det så kallade löneuttagskravet. Löneuttagskravet är det lägsta av:

Det är alltså bara kontanta ersättningar som får tas med för att beräkna löneunderlaget och kontrollera om löneuttagskravet är uppfyllt. För att öka gränsbeloppet, eller kanske bara för att nå upp till lönekravet, kan det vara en god idé att se över möjligheten till omvänd löneväxling, till exempel att omvandla bilförmån till kontant lön.

Sammanfattningsvis ett par kloka råd inför årsskiftet:

Vi vet att detta är rappakalja för många så om du vill du hålla det enkelt kontakta oss istället så kanske du kan få en glad överraskning efter nyår.  Vi på OWL gillar enkla lösningar på luriga problem. Men du måste agera så att du har möjlighet att göra eventuella justeringar på utbetalda löner innan den 31 december för att leva upp till kraven.