Share this post

När ett företag befinner sig i kris är det viktigt att som företagare kunna fokusera på rätt åtgärder och snabbt få kontroll på situationen. Det också extra viktigt att ha koll på de regelverk som finns kring företagande för att inte hamna i en situation som till exempel innebär personligt betalningsansvar för företagets skulder.

Att fördela sin tid mellan att hantera akuta åtgärder, fortsatt drift och planering för framtiden är en utmaning men alla delar behövs för att komma igenom krisen – och för att kunna fortsätta verksamheten på andra sidan.

Att pengarna räcker till är avgörande för alla företag. Därför är steg 1 att veta vilken likviditet man har och kommer att ha framöver.

Akuta åtgärder

 • Gör en likviditetsplanering för att kunna fatta rätt beslut. Vi rekommenderar att den i första hand görs för de kommande 12 veckorna. Använd gärna en beräkningsmodell för att lätt kunna se effekterna av olika åtgärder.
 • Utgå från likviditetsplaneringen för att i första hand genomföra de åtgärder som finns inom den egna kontrollen. Detta för att snabbt minska utbetalningar och öka inbetalningar.
 • Gå igenom samtliga stödpaket som kommit från statligt håll för att se vad som fungerar bäst för ditt företag. Se information om stödpaket.
 • Se över de delar som involverar extern part, t.ex. banken, och undersök vilka möjligheter det finns till ökad finansiering därifrån. Många gånger är det värt att gå igenom företagets tillgångar utifrån en kreditgivares perspektiv och se vilka belåningsbara tillgångar som finns.
 • Se över befintliga leasing- och avbetalningskontrakt för att se om avtalstiden kan förlängas och/eller en justering av restvärden kan ske.

Ordinarie drift

 • Det är oerhört viktigt att de fina värden som har byggts upp i företaget under många år förvaltas även i kristider trots att verksamheten tillfälligt minskar i omfattning.
 • Att fortsätta det dagliga arbetet skapar trygghet och stabilitet för medarbetarna och medför att man kan fortsätta leverera i tid och med hög kvalitet till sina kunder.
 • I svåra tider är det särskilt viktigt att samverka med kunder och andra samarbetspartner för gemensamt skapa förutsättningar för fortsatta affärer.
 • Den eventuella tid som frigörs kan med fördel ägnas åt att genomföra kända förbättringar som inte hunnits med tidigare och se över legal struktur och uppdelning av rörelsegrenar.
 • Kom ihåg att visa uppskattning till omgivningen som stöttar er i svåra tider.
 • Planera för framtiden.

Kriser går över. Det är viktigt att även planera för framtiden när den akuta situationen är över. Ur alla kriser kommer nya möjligheter och därför är det klokt att reflektera över vilken position på marknaden man vill ta i framtiden.