När ett företag befinner sig i kris är det viktigt att som företagare kunna fokusera på rätt åtgärder och snabbt få kontroll på situationen. Det också extra viktigt att ha koll på de regelverk som finns kring företagande för att inte hamna i en situation som till exempel innebär personligt betalningsansvar för företagets skulder.

Att fördela sin tid mellan att hantera akuta åtgärder, fortsatt drift och planering för framtiden är en utmaning men alla delar behövs för att komma igenom krisen – och för att kunna fortsätta verksamheten på andra sidan.

Att pengarna räcker till är avgörande för alla företag. Därför är steg 1 att veta vilken likviditet man har och kommer att ha framöver.

Akuta åtgärder

Ordinarie drift

Kriser går över. Det är viktigt att även planera för framtiden när den akuta situationen är över. Ur alla kriser kommer nya möjligheter och därför är det klokt att reflektera över vilken position på marknaden man vill ta i framtiden.