Prissättning är ofta den enskilt största faktorn som påverkar lönsamheten. Det är ofta förvånande stora volymförändringar som krävs för att kompensera en prisförändring vilket illustreras i tabellen nedan.

För att ta ett exempel:

Tänkvärt i samband med prisdiskussioner.

OWLs kloka råd att är att ladda ner lathunden och använda i bland annat säljorganisationen för att skapa en tydligare förståelse för prissättning och lönsamhet.

Ladda ner OWLs lathund genom att klicka på bilden nedan: