Share this post

Prissättning är ofta den enskilt största faktorn som påverkar lönsamheten. Det är ofta förvånande stora volymförändringar som krävs för att kompensera en prisförändring vilket illustreras i tabellen nedan.

För att ta ett exempel:

  • Om ett bolag som har en bruttomarginal på 30% gör en prishöjning med 5% så har bolaget råd att förlora 14% volym för att bibehålla samma vinstnivå.
  • Åt andra hållet om samma bolag gör en prissänkning med 5% så behöver bolaget en volymökning med 20% för att bibehålla samma vinst.

Tänkvärt i samband med prisdiskussioner.

OWLs kloka råd att är att ladda ner lathunden och använda i bland annat säljorganisationen för att skapa en tydligare förståelse för prissättning och lönsamhet.

Ladda ner OWLs lathund genom att klicka på bilden nedan: