Kassaflödesanalys är obligatoriskt för större företag och visar pengarnas flöde in och ut. Det är ett utmärkt verktyg för att förstå vad som händer i företagets ekonomi. OWL:s kloka råd är att arbeta aktivt med kassaflödesanalys för att få utväxling av resultatet i ditt företag.

Men hur gör man då? Jo, det är faktiskt ganska enkelt. En kassaflödesanalys kan delas upp i tre delar:

Operativ verksamhet

Här redovisas själva rörelseverksamheten. Denna del innehåller bland annat rörelseresultatet, skatt och förändringar i rörelsekapital, exempelvis varulager, kundfordringar och leverantörsskulder.

Investeringar

Här listas till exempel förvärv av maskiner, inventarier och fastigheter.

Finansiering

Här syns exempelvis upptagande och amortering av lån samt utdelning till aktieägare.

Uppdelningen i dessa tre delar gör det lätt att se hur kassan har rört sig under den givna perioden. Den ger svar på frågorna ”Var har företagets pengar kommit ifrån?” ”Och vart har de tagit vägen?”

OWL:s kloka råd är att även företag som inte har som krav att göra en kassaflödesanalys ska göra en – minst varje år, gärna oftare – så att ni får en bra bild av vad som hänt i verksamheten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *