Lön och personal

OWL avlastar er HR-avdelning och effektiviserar era HR- och löneprocesser. Ni får kvalificerat stöd i komplexa HR-frågor, hjälp med lönekartläggning och tillgång till vår kompetens inom löneväxling, förmåner och lagar inom löneområdet. Vi arbetar med digitala verktyg som förenklar allt från resursplanering till rapportering och attestering av tid och reseräkningar.

Rekrytering

Lönefrågor

Personalfrågor

HR-strategi

Förhandlingar

Personalhandbok