Kvalificerad rådgivning och ekonomitjänster

– för er hållbara affär

OWL är den kloka rådgivningsbyrån. Vårt kvalificerade team står stadigt på lång operativ erfarenhet. Idag är vi en oberoende aktör som erbjuder finansiell rådgivning, redovisning och andra ekonomitjänster för drivna bolag som vill utvecklas och växa. Med expertis, engagemang och konkreta insatser bidrar vi till er hållbara affär. Gör ett klokt val – prata med OWL.

Kvalificerad rådgivning och ekonomitjänster

– för er hållbara affär

OWL är den kloka rådgivningsbyrån. Vårt kvalificerade team står stadigt på lång operativ erfarenhet. Idag är vi en oberoende aktör som erbjuder finansiell rådgivning och ekonomitjänster för drivna bolag som vill utvecklas och växa. Med expertis, engagemang och konkreta insatser bidrar vi till er hållbara affär. Gör ett klokt val – prata med OWL.

Transaction services

Kvalificerad rådgivning och due diligence inför förvärv och avyttring – präglad av proaktiva råd och en tät dialog med dig som kund.

Börsförberedelser / IPO

Granskning av bolagsstyrning, processer, dokumentation och finansiella rapporter – samt åtgärdsprogram och operativa insatser som gör bolaget redo för börsen.  

Rådgivning / CFO services

Kloka råd, målstyrning, uppföljning och kontroll – för nya vägar till ökad tillväxt, ökad lönsamhet och ökat kassaflöde.

Ekonomitjänster

Skräddarsydda ekonomitjänster, redovisning och kvalificerad rådgivning – för kontroll och trygghet i bolagets uppföljning och styrning.

Lön och personal

Effektivisering av era HR- och löneprocesser samt kvalificerad avlastning inom personal- och lönefrågor.

Din framtida arbetsplats?

OWL är en snabbfotad och växande rådgivningsbyrå inom CFO-tjänster, transaction services, börsförberedelser och ekonomitjänster. Våra kunder är såväl entreprenörsledda bolag som ledande private equity fonder och börsbolag. Vi verkar i en modern och föränderlig miljö, där du snabbt får möjligheten att ta stort ansvar och utvecklas i din karriär. 

globala

Vi väljer att jobba i enlighet med de 17 globala målen i Agenda 2030. De handlar om att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter i världen, lösa klimatkrisen samt främja fred och rättvisa. Vi ser det helt enkelt som en självklarhet att bidra med det vi kan. En del av de pengar vi tjänar på att hjälpa våra kunder till ökad lönsamhet skänker vi därför till organisationer som jobbar för att uppnå de globala målen. Läs mer om de globala målen.

kloka råd

Att sälja ditt företag

Att sälja ditt företag. (Är det inte är aktuellt just nu? Håll ändå alternativen öppna!) Tanken på att sälja ditt företag kan vara långt borta

Läs mer »
OWL - Rådgivning, redovisning och ekonomitjänster

Medlem i FAR – branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter, skatterådgivare, lönekonsulter och specialister.