När är rätt tid att sälja ditt företag?

Vi hör svar som sträcker sig från ”Jag planerar inte att sälja mitt företag” till ”Jag skulle ha sålt igår om jag bara kunde!” En sak är dock säker; ALLA företag kommer att uppleva ett stort ägarbyte – så småningom. Det är bara en tidsfråga. Vi har därför skrivit ner några saker som vi tycker att du som företagare bör tänka på – oavsett när du planerar att sälja.

1

Ta kontroll över processen

Som säljare vill du styra så mycket av övergången som möjligt. Det innebär att du måste ta beslut om tidpunkten för en eventuell överlåtelse, vem eller vilka de nya ägarna ska vara och till vilket värde företaget ska säljas. Väldigt få företagare blir helt nöjda med alla dessa faktorer, men god planering kan förbättra resultatet avsevärt. Det är sorgligt när en ägare som har arbetat hårt för att skapa värde ”tvingas” till en försäljning på villkor som inte känns helt bra.

2

Var tydlig med dina mål

Vad vill du uppnå med försäljningen av ditt bolag? Kanske är ditt mål ett eller flera av följande?

Bygga en förmögenhet. Försäljningen av företaget kan hjälpa dig att uppnå dina ekonomiska mål. Kanske behöver du aldrig arbeta igen eller så får du ekonomisk möjlighet att investera i ett annat företag.
Öka motivationen. Kanske är du inte längre motiverad av ekonomiska resultat eller vill inte längre äga eller arbeta aktivt i verksamheten. Det finns helt enkelt andra saker som du vill göra.
Frigöra tid till annat. Kanske står du inför förändringar i livet, t.ex. sjukdom eller familjekris, som innebär att du måste ägna mindre tid åt företagandet och mer tid åt annat.
Frigöra kapital. Genom att sälja aktier i företaget kan du som ägare få loss pengar till att exempelvis göra investeringar eller betala skulder (samtidigt som du fortsätter att arbeta i ditt eget eller ett annat företag).

3

Var realistisk när det gäller framtiden

Historien visar att händelser i det förflutna inte nödvändigtvis förutsäger vad som kommer att hända i framtiden. Du kan till exempel ha haft försäljningstillväxt 5 år i rad, men det betyder inte att tillväxten kommer att fortsätta. När värderingen av ditt företag har nått en attraktiv siffra (och om ditt mål är att bygga en förmögenhet) finns det en risk med att ”hålla ut för länge”. Då kan värdet och/eller möjligheterna att sälja minska.

4

Tänk igenom siffrorna noga

En så kallad finansiell modellering kan ge värdefull information inför din försäljning. Kanske har du till exempel en specifik försäljningssumma i åtanke för att säkra din pension, baserat på diskussioner med en finansiell rådgivare. Ta också hänsyn till din förmögenhet i och utanför företaget – och kom ihåg att om du är skyldig företaget några pengar måste du förmodligen betala tillbaka dem vid tidpunkten för transaktionen.

5

Värdera ditt företag

Inför försäljningen bör du värdera ditt företag. Be gärna en expert om hjälp eftersom det finns många olika värderingsmetoder; substansvärde, diskonterat kassaflöde, multiplar av EBITDA för att nämna några. Olika branscher har olika värderingsmetoder och marknadsförhållandena kommer att ha stor påverkan. Ett fantastiskt framgångsrikt företag kan få ett mycket lågt pris – mitt i en lågkonjunktur.

6

Ta hänsyn till kostnaden för att sälja ditt företag

Företagsmäklare, advokater och skatterådgivare kommer att vara angelägna om att ge dig råd om din affär, och det kommer till en kostnad. Det finns också skatter som måste betalas. Dessutom är förekomsten av rättstvister efter försäljning av ett företag relativt hög (särskilt för stora transaktioner), så ett tillvägagångssätt med både svångrem och hängslen är att också ta hänsyn till eventuella rättegångskostnader.

7

Tänk noga igenom de icke-finansiella villkoren

Övergången från grundare, majoritetsägare och huvudman till anställd/entreprenör, minoritetsägare i någon annans verksamhet, kan vara klurig. Parterna kan ha de allra bästa avsikter men ändå få svårt att samarbeta efter transaktionen. I värsta fall bryter relationer samman, vilket resulterar i en tidsödande, dränerande och dyr konflikt.

8

Fundera på vad du ska göra efter transaktionen

Företagare som har tjänat rejält på sin försäljning behöver kanske inte jobba mer. Andra har fått tillräcklig ekonomisk frihet för att skapa en ny karriär eller fokusera på andra intressen. Majoriteten företagare måste dock fortsätta jobba efter försäljningen och har kanske ingen aning om vad de ska göra. För den gruppen kan övergången vara utmanande. Ta dig därför tid att fundera på vad du kan och vill göra efter transaktionen, så att de besluten inte kommer som en jobbig efterdyning.  

9

Driv ditt företag så att det alltid är i säljbart skick

Se till att inte vara säljaren som måste ”städa upp” år av redovisning samt HR-, kund- och juridisk information när en köpare uttrycker intresse. När allt kommer omkring är ett värdefullt företag ett välskött företag. Det innebär att du måste hålla ordning på dina affärer.

10

Skapa en "konkurrenssituation"

Du är alltid i en starkare position om du för diskussioner med mer än en intressent. Jämför deras erbjudanden och förhandla mot det bästa resultatet. Det är mycket sällan som säljaren träffar mitt i prick i en transaktion, men flera friare ger dig i allmänhet fler alternativ.

"Transaktionsvärlden är osäker, men vi kan minska risken genom att tänka långsiktigt och göra bra (och tidiga) val. Kanske säljer du bara ett företag i ditt liv, och då är det klokt att ta få råd från experter. Vi arbetar dagligen med att skapa lyckade transaktioner."

När är rätt tid att sälja ditt företag?

Vi hör svar som sträcker sig från ”Jag planerar inte att sälja mitt företag” till ”Jag skulle ha sålt igår om jag bara kunde!” En sak är dock säker; ALLA företag kommer att uppleva ett stort ägarbyte – så småningom. Det är bara en tidsfråga. Vi har därför skrivit ner några saker som vi tycker att du som företagare bör tänka på – oavsett när du planerar att sälja.

1

Ha kontroll över processen

Som säljare vill du styra så mycket av övergången som möjligt. Det innebär att du måste ta beslut om tidpunkten för en eventuell överlåtelse, vem eller vilka de nya ägarna ska vara och till vilket värde företaget ska säljas. Väldigt få företagare blir helt nöjda med alla dessa faktorer, men god planering kan förbättra resultatet avsevärt. Det är sorgligt när en ägare som har arbetat hårt för att skapa värde ”tvingas” till en försäljning på villkor som är oattraktiva.

2

Var tydlig med dina mål

Vad vill du uppnå med försäljningen av ditt bolag? Kanske är ditt mål ett eller flera av följande?

Bygga en förmögenhet. Försäljningen av företaget kan hjälpa dig att uppnå dina ekonomiska mål. Kanske behöver du aldrig arbeta igen eller så får du ekonomisk möjlighet att investera i ett annat företag.
Öka motivationen. Kanske är du inte längre motiverad av ekonomiska resultat eller vill inte längre äga eller arbeta aktivt i verksamheten. Det finns helt enkelt andra saker som du vill göra.
Frigöra tid till annat. Kanske står du inför förändringar i livet, t.ex. sjukdom eller familjekris, som innebär att du måste ägna mindre tid åt företagandet och mer tid åt annat.
Frigöra kapital. Genom att sälja aktier i företaget kan du som ägare få loss pengar till att exempelvis göra investeringar eller betala skulder (samtidigt som du fortsätter att arbeta i ditt eget eller ett annat företag).

3

Var realistisk när det gäller framtiden

Historien visar oss att händelser i det förflutna inte nödvändigtvis förutsäger vad som kommer att hända i framtiden. Du kan till exempel ha haft försäljningstillväxt 5 år i rad, men det betyder inte att tillväxten kommer att fortsätta. När värderingen av ditt företag har nått en attraktiv siffra (och om ditt mål är att bygga en förmögenhet) finns det en risk med att ”hålla ut för länge”. Då kan värdet och/eller möjligheterna att sälja minska.

4

Tänk igenom siffrorna noga

En så kallad finansiell modellering kan ge värdefull information inför din försäljning. Kanske har du till exempel en specifik försäljningssumma i åtanke för att säkra din pension, baserat på diskussioner med en finansiell rådgivare. Ta också hänsyn till din förmögenhet i och utanför företaget – och kom ihåg att om du är skyldig företaget några pengar måste du förmodligen betala tillbaka dem vid tidpunkten för transaktionen.

5

Värdera ditt företag

Inför försäljningen bör du värdera ditt företag. Be gärna en expert om hjälp eftersom det finns många olika värderingsmetoder; substansvärde, diskonterat kassaflöde, multiplar av EBITDA för att nämna några. Olika branscher har olika värderingsmetoder och marknadsförhållandena kommer att ha stor påverkan. Ett fantastiskt framgångsrikt företag kan få ett mycket lågt pris – mitt i en lågkonjunktur.

6

Ta hänsyn till kostnaden för att sälja ditt företag

Företagsmäklare, advokater och skatterådgivare kommer att vara angelägna om att ge dig råd om din affär, och det kommer till en kostnad. Det finns också skatter som måste betalas. Dessutom är förekomsten av rättstvister efter försäljning av ett företag relativt hög (särskilt för stora transaktioner), så ett tillvägagångssätt med både svångrem och hängslen är att också ta hänsyn till eventuella rättegångskostnader.

7

Tänk noga igenom de icke-finansiella villkoren

Övergången från grundare, majoritetsägare och huvudman till anställd/entreprenör, minoritetsägare i någon annans verksamhet, kan vara klurig. Parterna kan ha de allra bästa avsikter men ändå få svårt att samarbeta efter transaktionen. I värsta fall bryter relationer samman, vilket resulterar i en tidsödande, dränerande och dyr konflikt.

8

Fundera på vad du ska göra efter transaktionen

Företagare som har tjänat rejält på sin försäljning behöver kanske inte jobba mer. Andra har fått tillräcklig ekonomisk frihet för att skapa en ny karriär eller fokusera på andra intressen. Majoriteten företagare måste dock fortsätta jobba efter försäljningen och har kanske ingen aning om vad de ska göra. För den gruppen kan övergången vara utmanande. Ta dig därför tid att fundera på vad du kan och vill göra efter transaktionen, så att de besluten inte kommer som en jobbig efterdyning.  

9

Driv ditt företag så att det alltid är i säljbart skick

Se till att inte vara säljaren som måste ”städa upp” år av redovisning samt HR-, kund- och juridisk information när en köpare uttrycker intresse. När allt kommer omkring är ett värdefullt företag ett välskött företag. Det innebär att du måste hålla ordning på dina affärer.

10

Skapa en "konkurrenssituation"

Du är alltid i en starkare position om du för diskussioner med mer än en intressent. Jämför deras erbjudanden och förhandla mot det bästa resultatet. Det är mycket sällan som säljaren träffar mitt i prick i en transaktion, men flera friare ger dig i allmänhet fler alternativ.

"Transaktionsvärlden är osäker, men vi kan minska risken genom att tänka långsiktigt och göra bra (och tidiga) val. Kanske säljer du bara ett företag i ditt liv, och då är det klokt att ta få råd från experter. Vi arbetar dagligen med att skapa lyckade transaktioner."