Vad är ditt företag värt? Och varför är det viktigt?

Att bygga upp och skapa värde i ett företag är en lång och utmanande process. Ett bra sätt att bedöma hur det faktiskt går för dig är att värdera ditt företag – och sedan försöka öka den värderingen. Det kommer att hålla ledningen på rätt spår och göra företaget intressant för köpare, investerare och långivare. Här tittar vi närmare på hur du går tillväga för att värdera ditt företag.

Först av allt behöver du ta kontroll över dina affärer!

En värdering tar alltid utgångspunkt i företagets ekonomi. För att kunna göra en värdering och följa upp den löpande måste företagets processer och siffror vara i ordning. Det måste finnas uppdaterade rapporter som beskriver de senaste affärsresultaten, tillgångarna kan behöva värderas och eventuella skulder måste identifieras. Även eventuella juridiska frågor måste vara uppdaterade. Exakt vilket bolag är det som ska värderas? Finns det bara ett bolag eller är det en grupp av bolag? Är ägarskapet tydligt? Och så vidare.

Har din ekonomiavdelning inte tid eller kunskap till att göra det jobbet? Då kan vi hjälpa er med att skapa förbättrade processer och ekonomisk kontroll. 

Vilken värderingsmetod kan man använda?

Det finns inte bara ett sätt att värdera ett företag. Den bästa indikatorn på värde är att avgöra vad en faktisk köpare är villig att betala. Värderingen är alltså marknadsdriven, inte bara en fråga om att tillämpa en viss värderingsmetodik. Är du redan på väg in i förhandling om att sälja företaget kan metoderna dock vara en hjälp – för att plocka fram övertygande argument för värdet och få det resultat du vill ha. Här listar vi några av de värderingsmetoder som ofta används.

1

Jämförbara transaktioner

Vad köpare har betalat för ett företag som liknar ditt är en bra indikator på värde. Inget företag kommer att vara identiskt med ditt och det kan vara svårt att få korrekt information, särskilt för privat försäljning. Men genom att titta på börsvärdet för börsnoterade företag (vars finansiella information är offentligt tillgänglig) kan de ge en vägledning OM de är likartade när det gäller affärsmodell, marknad, storlek och andra faktorer.

2

Normer för branschvärdering

Vissa branscher (eller affärsmodeller) föredrar vissa värderingsmetoder. Tillverkare förlitar sig till exempel i hög grad på värdering av nettotillgångar (t.ex. materiella anläggningstillgångar) för att fastställa affärsvärdet. Vissa tjänstebranscher värderar företag baserat på en multipel av årliga intäkter. Genom att ta reda på vilka metoder som ofta används i din bransch kan du ta reda på om de passar i just ditt fall.

3

Avkastning på investeringen (ROI)

Du kan värdera ditt företag baserat på nettovinst och den avkastning du vill uppnå. Räkneexempel:

 • Din nettovinst för det senaste året var 2 000 000 SEK
 • Du vill ha en avkastning på minst 60 % för försäljningen av ditt företag
 • Använd formeln: Värde (försäljningspris) = (årlig nettovinst/ROI) x 100
 • I det här fallet: Affärsvärde = (2 000 000/60) x 100 = 3 333 333 SEK

 

Så, för att uppnå en avkastning på 60 % måste du övertala någon att betala minst 3 333 333 SEK.

4

Värdet av framtida vinster

Värdet baseras visserligen på företagets tidigare och nuvarande prestation – men företagets framtida potential kommer att vara ännu viktigare för vissa investerare. Du måste därför ta fram prognoser som täcker dessa frågor i detalj:

 • Marknaden: På vilken marknad konkurrerar ditt företag? Finns det många (väletablerade) konkurrenter? Vilka är kunderna? Vilka är trenderna på marknaden? Växer den? Ökar regleringen?
 • Produkter/tjänster: Vad exakt kommer du att sälja till denna marknad? Hur ska du producera det? Till vilket pris? Varför behöver marknaden DIN produkt?
 • Team: Vem driver verksamheten? Hur är de kvalificerade att utföra sina roller? Varför är det troligt att de kommer att lyckas?
 • Försäljningsprognoser: Hur mycket kommer du att sälja? Till vilket pris? Varför kommer kunderna att köpa DIN produkt? Det här är dina intäktsprognoser.
 • Utgiftsprognoser: Vad kommer det att kosta dig att driva ditt företag? Tänk på kostnader för sålda varor och driftskostnader.

 

Med ovanstående information (ju mer detaljerad desto bättre) kan du förutse hur mycket intäkter ditt företag kommer att generera i förhållande till företagets kostnader – en mycket stark indikator på värdering.

5

Kostnaden för att återskapa ditt företag

Tänk om du skulle börja om från början. Du måste registrera ditt företag, köpa lager, utrustning och verktyg, skaffa licenser, anställa och utbilda personal, tillverka dina produkter, marknadsföra dina produkter, hyra eller köpa lokaler och bygga upp ett rykte hos kunder, leverantörer och samhället i stort.

Allt detta skulle kosta pengar och även ta tid, i vissa fall år. En del av det nuvarande värdet av ditt företag är alltså att du besparar en köpare från att behöva lägga tid på att utveckla verksamheten!

6

(Netto)värdet på dina tillgångar

Värdera dina materiella tillgångar (fysiska saker som anläggningar, utrustning och fastigheter) och immateriella tillgångar (som goodwill, varumärken och immateriella rättigheter). Goodwill kan omfatta kundrelationer, affärsrykte och operativa rutiner. Du måste också ta hänsyn till avskrivningar eftersom dina tillgångar kommer att förlora i värde med tiden. Dra dessutom av värdet på eventuella skulder för att komma fram till en värdering av nettotillgången.

"När det gäller företag mäts resultatet utifrån en rad faktorer – som intäkter, vinst och tillväxttakt. Men vi vill påstå att värderingen av företaget är ett av de absolut viktigaste måtten på företagets resultat."

Vad är ditt företag värt? Och varför är det viktigt?

Att bygga upp och skapa värde i ett företag är en lång och utmanande process. Ett bra sätt att bedöma hur det faktiskt går för dig är att värdera ditt företag – och sedan försöka öka den värderingen. Det kommer att hålla ledningen på rätt spår och göra företaget intressant för köpare, investerare och långivare. Här tittar vi närmare på hur du går tillväga för att värdera ditt företag.

Först av allt behöver du ta kontroll över dina affärer!

En värdering tar alltid utgångspunkt i företagets ekonomi. För att kunna göra en värdering och följa upp den löpande måste företagets processer och siffror vara i ordning. Det måste finnas uppdaterade rapporter som beskriver de senaste affärsresultaten, tillgångarna kan behöva värderas och eventuella skulder måste identifieras. Även eventuella juridiska frågor måste vara uppdaterade. Exakt vilket bolag är det som ska värderas? Finns det bara ett bolag eller är det en grupp av bolag? Är ägarskapet tydligt? Och så vidare.

Har din ekonomiavdelning inte tid eller kunskap till att göra det jobbet? Då kan vi hjälpa er med att skapa förbättrade processer och ekonomisk kontroll. 

Vilken värderingsmetod kan man använda?

Det finns inte bara ett sätt att värdera ett företag. Den bästa indikatorn på värde är att avgöra vad en faktisk köpare är villig att betala. Värderingen är alltså marknadsdriven, inte bara en fråga om att tillämpa en viss värderingsmetodik. Är du redan på väg in i förhandling om att sälja företaget kan metoderna dock vara en hjälp – för att plocka fram övertygande argument för värdet och få det resultat du vill ha. Här listar vi några av de värderingsmetoder som ofta används.

1

Jämförbara transaktioner

Vad köpare har betalat för ett företag som liknar ditt är en bra indikator på värde. Inget företag kommer att vara identiskt med ditt och det kan vara svårt att få korrekt information, särskilt för privat försäljning. Men genom att titta på börsvärdet för börsnoterade företag (vars finansiella information är offentligt tillgänglig) kan de ge en vägledning OM de är likartade när det gäller affärsmodell, marknad, storlek och andra faktorer.

2

Normer för branschvärdering

Vissa branscher (eller affärsmodeller) föredrar vissa värderingsmetoder. Tillverkare förlitar sig till exempel i hög grad på värdering av nettotillgångar (t.ex. materiella anläggningstillgångar) för att fastställa affärsvärdet. Vissa tjänstebranscher värderar företag baserat på en multipel av årliga intäkter. Genom att ta reda på vilka metoder som ofta används i din bransch kan du ta reda på om de passar i just ditt fall.

3

Avkastning på investeringen (ROI)

Du kan värdera ditt företag baserat på nettovinst och den avkastning du vill uppnå. Räkneexempel:

 • Din nettovinst för det senaste året var 2 000 000 SEK
 • Du vill ha en avkastning på minst 60 % för försäljningen av ditt företag
 • Använd formeln: Värde (försäljningspris) = (årlig nettovinst/ROI) x 100
 • I det här fallet: Affärsvärde = (2 000 000/60) x 100 = 3 333 333 SEK

 

Så, för att uppnå en avkastning på 60 % måste du övertala någon att betala minst 3 333 333 SEK.

4

Värdet av framtida vinster

Värdet baseras visserligen på företagets tidigare och nuvarande prestation – men företagets framtida potential kommer att vara ännu viktigare för vissa investerare. Du måste därför ta fram prognoser som täcker dessa frågor i detalj:

 • Marknaden: På vilken marknad konkurrerar ditt företag? Finns det många (väletablerade) konkurrenter? Vilka är kunderna? Vilka är trenderna på marknaden? Växer den? Ökar regleringen?
 • Produkter/tjänster: Vad exakt kommer du att sälja till denna marknad? Hur ska du producera det? Till vilket pris? Varför behöver marknaden DIN produkt?
 • Team: Vem driver verksamheten? Hur är de kvalificerade att utföra sina roller? Varför är det troligt att de kommer att lyckas?
 • Försäljningsprognoser: Hur mycket kommer du att sälja? Till vilket pris? Varför kommer kunderna att köpa DIN produkt? Det här är dina intäktsprognoser.
 • Utgiftsprognoser: Vad kommer det att kosta dig att driva ditt företag? Tänk på kostnader för sålda varor och driftskostnader.

 

Med ovanstående information (ju mer detaljerad desto bättre) kan du förutse hur mycket intäkter ditt företag kommer att generera i förhållande till företagets kostnader – en mycket stark indikator på värdering.

5

Kostnaden för att återskapa ditt företag

Tänk om du skulle börja om från början. Du måste registrera ditt företag, köpa lager, utrustning och verktyg, skaffa licenser, anställa och utbilda personal, tillverka dina produkter, marknadsföra dina produkter, hyra eller köpa lokaler och bygga upp ett rykte hos kunder, leverantörer och samhället i stort.

Allt detta skulle kosta pengar och även ta tid, i vissa fall år. En del av det nuvarande värdet av ditt företag är alltså att du besparar en köpare från att behöva lägga tid på att utveckla verksamheten!

6

(Netto)värdet på dina tillgångar

Värdera dina materiella tillgångar (fysiska saker som anläggningar, utrustning och fastigheter) och immateriella tillgångar (som goodwill, varumärken och immateriella rättigheter). Goodwill kan omfatta kundrelationer, affärsrykte och operativa rutiner. Du måste också ta hänsyn till avskrivningar eftersom dina tillgångar kommer att förlora i värde med tiden. Dra dessutom av värdet på eventuella skulder för att komma fram till en värdering av nettotillgången.

"När det gäller företag mäts resultatet utifrån en rad faktorer – som intäkter, vinst och tillväxttakt. Men vi vill påstå att värderingen av företaget är ett av de absolut viktigaste måtten på företagets resultat."