Nu är hösten här och många organisationer är mitt uppe i affärsplanering för 2019. Det är nu ambitionen och målen för kommande år ska bestämmas och sedan kommuniceras ut till alla medarbetare.

En av de vanligaste utmaningarna som organisationer står inför under en affärsplaneringsprocessen är att våga prioritera och fokusera. Ofta har ledningen fastställt en långsiktig ambition och strategier för att ta sig dit, men vad som är viktigast att uppnå kommande år kan vara svårare att bestämma.

Vi är starka förespråkare av att ha så få mål som möjligt, just för att öka sannolikheten att faktiskt uppnå det som är viktigast. Forskning visar nämligen att ju färre mål vi har – desto större sannolikhet är det att vi uppnår just detta.

Att komma på förslag på prioriterade mål brukar vara inte så svårt, men att bestämma vilket av alla förslag som är viktigast kan ibland vara knepigare. För att prioritera mellan olika mål brukar vi använda oss av följande kriterier:

 

I linje med strategin:

Är det något av de föreslagna målen som inte är i linje med eller motsäger våra strategier?

 

Sekventiellt beroende:

Är ett av de föreslagna målen en förutsättning för ett annat?

 

Möjlighet att påverka:

Är målet agerbart? Är det enkelt för våra medarbetare att påverka målet i dagliga verksamheten?

 

Relevans för organisationen:

Är det ett inspirerande mål för vår organisation?

 

Genom att svara på dessa frågor ger det ofta en klarare bild vilken av de föreslagna målen som är viktigast att uppnå kommande år!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *