För dig som arbetande ägare av ett aktiebolag ska det mest handla om finjusteringar de här sista månaderna innan årsskiftet. De stora dragen och åtgärderna ska vara genomtänkta och planerade sedan tidigare men om det inte är gjort är det hög tid att se över det nu, speciellt om du vill planera för lågbeskattad utdelning.

Klokt råd nr 1: Genom att tillämpa den så kallade förenklingsregeln kan du ta utdelning till låg beskattning. Eller så kan du använda reglerna om lönebaserad utdelning (huvudregeln). Reglerna om lönebaserad utdelning kan ge stora utdelningsutrymmen men kräver också en del i löneuttag. Är det så att du kommer att tillämpa huvudregeln, se till att stämma av redan nu innan årsskiftet så att du har tagit ut tillräcklig lön under 2018.

Klokt råd nr 2: Du som planerar att starta aktiebolag ska passa på att göra det innan den 31 december, eftersom det ger ett så kallat gränsbelopp även för 2018. Det innebär att du genom att tillämpa förenklingsregeln kan ta ut 172 000 kronor som lågbeskattad utdelning till 20 procents kapitalskatt under 2019 eller senare, förutsatt att det finns medel i bolaget.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *