Om OWL

Den kloka redovisnings- och rådgivningsbyrån.

OWL är redovisnings- och rådgivningsbyrån som jobbar enligt ledorden klokhet, ansvarstagande och passion för våra kunders lönsamhet. Vi gör som mest nytta när vi får en personlig relation till dig som företagsledare och en så tydlig inblick i din verksamhets ekonomi som möjligt. Det är då vår kompetens kommer till sin rätt. Det är då vi kan ta proaktiva beslut. Och det är då vi kan ge de där kloka råden som får din verksamhet att lyfta.

FAR_Medlem_CMYK-(1)

Medlem i FAR – branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter, skatterådgivare, lönekonsulter och specialister.

Ett hållbart perspektiv

Vi väljer att jobba i enlighet med de 17 globala målen i Agenda 2030. De handlar om att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter i världen, lösa klimatkrisen samt främja fred och rättvisa. Vi ser det helt enkelt som en självklarhet att bidra med det vi kan. En del av de pengar vi tjänar på att hjälpa våra kunder till ökad lönsamhet skänker vi därför till organisationer som jobbar för att uppnå de globala målen. Läs mer om de globala målen.