Bolagsskatten sänks från dagens nivå på 22,0 procent. Sänkningen sker stegvis från år 2019 till år 2021 då bolagsskatten ska landa på 20,6 procent.

Under 80-talet låg bolagsskatten på 52 procent innan den stora skattereformen i början av 90-talet då bolagsskatten sänktes till först 40 procent, sedan 30 procent och därefter ytterligare en sänkning (1994) till 28 procent som höll sig till 2008. 2009 sänktes skatten ytterligare till 26,3 procent för att några år senare (2013) sänkas till dagens nivå på 22 procent.

Nu sänks alltså bolagsskatten ytterligare. Tanken är att sänkningen ska ha en positiv inverkan på tillväxten och att multinationella företag ska redovisa sina vinster i Sverige.

Sänkningen som gjordes under 2013 har gjort att den svenska bolagsskatten ligger på ungefär samma nivå som den genomsnittliga bolagsskatten i EU. Men själva bolagsskatten är inte allt vi ska tänka på, även avdragsreglerna påverkar i hög grad den totala skattebilden.

Så här sker den stegvisa sänkningen av bolagsskatten:

Räkenskapsår avslutasBolagsskatt
201822,0 %
201921,4 %
202021,4 %
202120,6 %

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *