”Vi tar ett helhetsansvar för försäljningsprocessen och ser till att du får ut verksamhetens hela värde.”

– Köpare och säljare pratar ofta helt olika språk och ser värden i olika saker. I och med att vi även kan sätta på oss investerarnas glasögon, och förstår deras agenda, är vi ett bra stöd under hela processen. Vår roll är att se till att du som säljare får ut hela värdet av din verksamhet och av det du har byggt upp. Vi ska också avlasta dig i processen, så att kärnverksamheten inte tappar fart och därmed förlorar i värde.

Det är mycket att sätta sig in i vid en försäljning; skatt, juridik, ekonomi… Att som ägare av ett litet eller mellanstort företag hinna med det, utöver den dagliga verksamheten, är inte rimligt menar Markus.

– Det är där vi som rådgivare kommer in. Vi tar ett helhetsansvar för allt, från det förberedande arbetet till utformningen av säljavtalet. Vi börjar med att få ordning på alla papper, vi ser över ägandefrågan och bolagsstrukturen, vi tar tag i skattefrågan och så vidare. Tillsammans med dig som säljare tar vi steg för steg för att för att du ska få ut mesta möjliga för din verksamhet.

Att sälja sitt företag ska kännas bra i magen. Hela vägen. Markus och hans kollegor jobbar därför nära dig som företagare under hela processen.

– Hur säljavtalet utformas handlar om mycket mer än siffor på ett papper. Det handlar också om hur du ser på din egen framtid. Vill du fortsätta jobba inom företaget eller sluta tvärt, hur ska din eventuellt fortsatta roll utformas och hur kan du se till att jobbet blir fortsatt kul även med en annan ägandestruktur? Vi bryr oss på riktigt och ser till att alla frågetecken och funderingar benas ut.

OWL bestämde tidigt att de inte skulle kosta pengar från första kontakt. Fokus är att skapa mesta möjliga värde i transaktionen och sedan basera arvodet på hur lyckosam affären blir.

– Att vara rådgivare handlar om att bygga en relation, att förtjäna ett förtroende och att bidra till att skapa värde. Först när affären gått igenom och alla parter är nöjda har vi gjort vårt jobb.