Att sälja sitt företag eller delar av det kan vara ett stort beslut. Kanske är det ett företag som gått i familjen i generationer, ett livsverk eller att företaget byter riktning. Den kan också vara strategisk och påtvingad av strukturomvandlingar inom branschen eller konsolidering – anledningarna kan vara många. Här listar vi några nyckelområden som är viktiga att tänka på vid en företagsförsäljning:

Vad är företaget värt?

Att få en korrekt värdering av ett företag är en komplex process. Det finns många faktorer att ta hänsyn till vid en företagsvärdering och det underlättar att ta hjälp av en extern part och få en oberoende syn på värderingen.

Ofta finns det utrymme för olika värderingar och det går relativt tidigt att ge riktvärden av värderingen utifrån: rörelseresultat, kassaflöden, vinstmarginaler och tillväxt. Det finns förberedande åtgärder som du själv kan göra för att öka värdet som till exempel att skala bort onödiga kostnader, optimera rörelsekapitalet, se över avtal med leverantörer och kunder, eventuellt byta intäktsmodell och så vidare.

Det är inte ovanligt att ägare till privatägda bolag uppvaktas av möjliga köpare med bud – antingen av större branschaktörer eller finansiella bolag. I detta skede rekommenderar vi att ni tar hjälp av en extern part för att ge en oberoende syn på värderingen.

Flertalet gånger prissätts bolaget under marknadsnivå eftersom köparen lägger bud utan konkurrens, men i vissa fall kan det vara attraktivt att gå vidare i en exklusiv process. Det kan också vara mer fördelaktigt att påbörja en bredare process där fler köparkandidater bjuds att delta i budgivningen. Det finns många frågor att ta ställning till och vi hjälper er gärna underbyggt av lång erfarenhet och djup kunskap inom företagstransaktioner.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *