Kloka råd inför en företagsförsäljning

Att sälja sitt företag eller delar av det kan vara ett stort beslut. Kanske är det ett företag som gått i familjen i generationer, ett livsverk eller att företaget byter riktning. Den kan också vara strategisk och påtvingad av strukturomvandlingar inom branschen eller konsolidering – anledningarna kan vara många. Här listar vi några nyckelområden som är viktiga att tänka på vid en företagsförsäljning:
  • Förbered dig och var ute i god tid – en företagsförsäljning tar längre tid än vad många tror och förberedande åtgärder kan ha stor betydelse för den slutliga värderingen
  • Fundera på vilken rådgivare du ska välja och ta del av en objektiv värdering samt ta reda på vilken potential de har att öka värdet på bolaget
  • Vilken typ av köpare skulle passa bra för bolagets framtid och samtidigt stämma in på ägarnas preferenser
  • Vill ni som ägare vara kvar operativt och eventuellt även ha ett fortsatt delägarskap i bolaget framgent
  • Vilka skatteregler gäller och hur optimerar du skatten i samband med företagsförsäljningen
Att få en korrekt värdering av ett företag är en komplex process. Det finns många faktorer att ta hänsyn till vid en företagsvärdering och det underlättar att ta hjälp av en extern part och få en oberoende syn på värderingen. Ofta finns det utrymme för olika värderingar och det går relativt tidigt att ge riktvärden av värderingen utifrån: rörelseresultat, kassaflöden, vinstmarginaler och tillväxt. Det finns förberedande åtgärder som du själv kan göra för att öka värdet som till exempel att skala bort onödiga kostnader, optimera rörelsekapitalet, se över avtal med leverantörer och kunder, eventuellt byta intäktsmodell och så vidare. Det är inte ovanligt att ägare till privatägda bolag uppvaktas av möjliga köpare med bud – antingen av större branschaktörer eller finansiella bolag. I detta skede rekommenderar vi att ni tar hjälp av en extern part för att ge en oberoende syn på värderingen. Flertalet gånger prissätts bolaget under marknadsnivå eftersom köparen lägger bud utan konkurrens, men i vissa fall kan det vara attraktivt att gå vidare i en exklusiv process. Det kan också vara mer fördelaktigt att påbörja en bredare process där fler köparkandidater bjuds att delta i budgivningen. Det finns många frågor att ta ställning till och vi hjälper er gärna underbyggt av lång erfarenhet och djup kunskap inom företagstransaktioner.