Företag med bra hållbarhetsarbete är lönsammare och levererar mer avkastning till sina aktieägare. Det konstaterar Harvardprofessorn Robert G Eccles efter nästan 40 år av forskning om företag och hållbarhetsarbete.

Efter många år av forskning, en stor mängd studier och 12 böcker om företags hållbarhetsarbete är Robert G Eccles övertygad om att hållbara företag lockar attraktiv arbetskraft, slipper dyra konflikter, skapar trygga leverantörsrelationer och är mer lönsamma.

Vid en jämförelse mellan hållbara företag och mindre hållbara företag kan vi se att de första har högre värde och ger bättre ekonomisk avkastning, menar Harvardprofessorn.

Men ett proaktivt arbete kring miljö, korruption och sociala frågor har inte alltid varit ekonomiskt lönsamt. Över tid finns det ett tydligt trendbrott i början av 90-talet då de hållbara företagen drog ifrån de övriga. Det visar professor Robert G. Eccles med en graf. Grafen faller runt åren 2007–2009 och visar hur finanskrisen slog hårt mot de flesta företag, men också hur de hållbara företagen behöll en högre lönsamhet.

Det finns ingenting som skiljer de här studerade företagen från övriga företag på ett sådant sätt att det här inte är allmängiltigt. Hållbara företag presterar bättre.

I sina studier definierar Robert G Eccles hållbara företag som företag som ger ett långsiktigt värdeskapande till sina aktieägare och samtidigt bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Han jämför sedan företagen med andra i samma storlek, men med ett mindre ambitiöst hållbarhetsarbete.

Robert G Eccles utvecklar vidare: Hållbarhet är alldeles för generellt. Det betyder olika saker för olika människor och vissa gillar hållbarhetstanken och vissa gör det inte. Det viktiga för investerare är att leta efter vilka faktorer som skapar hållbara företag och att kunna bryta ner det till indikatorer som går att använda för att förutspå utvecklingen.

En av dessa nyckelfaktorer som Robert G Eccles återkommer till flera gånger är långsiktigheten. Han menar att det finns en tydlig koppling mellan hållbarhet, lönsamhet och långsiktighet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *