Lön och ersättningar till personalen är ofta den största och viktigaste kostnaden i ett företag. Att dina anställda får sina löner i rätt tid är en förutsättning för att verksamheten ska fungera. Det är därför viktigt att man har de resurser som krävs för att hantera löneadministrationen på ett korrekt och effektivt sätt. Men hur vet du att ni har en optimal lösning? Skulle ni istället tjäna på att outsourca lönefunktionen?

För ett mindre företag kan det vara svårt att fullt ut sysselsätta en person som bara arbetar med lön samt att det blir sårbart. Den löneansvariga måste hålla sig uppdaterad på nya regler och arbetssätt för att bibehålla kvalitén i lönehanteringen. Och vad händer om han eller hon blir sjuk eller långtidsfrånvarande? Att outsourca sin löneavdelning kan vara ett alternativ även för ett lite större företag om man exempelvis vill dra ner på de administrativa funktionerna och istället fokusera på sin kärnverksamhet.

Samtidigt kan det kännas lite skrämmande att lämna över en så pass viktig del av verksamheten till en extern leverantör. Hur ska man då tänka? Och hur vet du om outsourcing av löneadministrationen är rätt väg att gå för just ditt företag? Här försöker vi hjälpa dig att komma fram till svaret:

När kan outsourcing av lönefunktionen vara en lösning?

När är det mindre lämpligt att outsourca sin lönefunktion?

Vilka är fördelarna med att outsourca lönefunktionen?

3 tips till företag som vill outsourca sin lönefunktion:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *