Ungefär 100 000 svenska, ägarledda företag står inför ett generationsskifte inom några år. Att som ägare förbereda både sig själv och företaget är A och O för ett smidigt ägarskifte.

Många ägarledda företag har i dagsläget inga självklara efterträdare. Barnen kanske inte är intresserade och att invänta barnbarnen kan innebära att man väntar för länge. Risken är att välmående, lokala företag runtom i landet tvingas lägga ner, vilket i sin tur får konsekvenser på både regionen och samhället i stort.

Drömmen är att hitta unga entreprenörer som vill ta över de här företagen och som har energi att utveckla dem och få dem att växa. Att lämna över till sina barn blir allt ovanligare i Sverige, men det finns andra alternativ. Man kan låta anställda köpa företaget, konkurrenter, närliggande branscher som vill bredda sin verksamhet, sälja till finansiella eller industriell köpare från branschen eller en närliggande bransch. Men som ägare är det viktigt att du funderar på om det spelar dig någon roll vad de nya ägarna gör med ditt företag efter försäljningen.

Tips på förberedelser inför ett generationsskifte: