Vi förlitar oss dagligen på digitala redskap för att effektivisera våra liv. Vi kan kommunicera med kollegor i Kina med ett knapptryck och arbeta från fjällstugan eller Sao Paolo om vi önskar. Trots detta envisas företag med att bokföra som om det vore år 1620 och inte 2018.

Redovisningsbranschen har länge släpat efter när det kommer till service och transparens. Därför fokuserar vi på digital och automatiserad redovisning som ger ökad kontroll och bättre beslutsunderlag.

Digital och automatiserad redovisning ger dig:

Realtidsuppdatering av din ekonomiLeder till bättre beslutsunderlag
Automatiserade flödenSparar tid och skapar värde
Minimal mänsklig faktorFör mer korrekt redovisning
Digital lagringTryggare arkivering
Digitala bokslutEffektivare årsbokslut och revision
Spårbara transaktionerSkapar ökad kontroll
Redovisning on-demandJobba vart du vill, när du vill
Automatiserade processerMinskar dina kostnader
Minskat personberoendeSänker affärsrisken
Digital faktureringMinskad miljöbelastning

Ökad kontroll och bättre beslutsunderlag

Det är vad det hela handlar om. Ju mindre tid du behöver lägga på att vända papper, hålla ordning på ekonomiskt underlag, jaga revisorer eller häfta kvitton, desto mer värde kan du skapa. Gör det du gör bäst – redovisningen tar hand om sig själv ( i princip).